Ogólny

REGULAMIN OGÓLNY SALI ZABAW „JAŚ I MAŁGOSIA”

Dla bezpieczeństwa dzieci przebywających w sali zabaw Jaś i Małgosia przygotowaliśmy regulamin do którego wszyscy bezwzględnie się dostosowujemy

1. Dzieci przebywają na sali zabaw pod opieką rodziców (opiekunów pełnoletnich).

2. Rodzice (opiekunowie) mogą przebywać na sali zabaw wraz z dziećmi

3. Rodzice mogą pozostawić dzieci pod opieka personelu, pod warunkiem iż dopełnią niezbędnych formalności rejestracji dziecka w bazie danych wraz z danymi kontaktowymi do rodziców

4. Grupy zorganizowane przebywają w sali pod opieka własnych opiekunów, wychowawców.

5. Buty i wierzchnie ubranie pozostaje w szatni, na sale zabaw bezwzględnie wchodzimy w skarpetach lub kapciach

6. Opiekunowie wchodzą na salę w skarpetach lub ochraniaczach na buty

7. Wszelkie torby, plecaki, reklamówki pozostawiamy w szatni.

8. Rodzice jak i dzieci zobowiązani są do zachowania czystości zarówno w sali zabaw, kawiarni jak również w toalecie.

9. Dzieci bawiące się na sali zabaw nie mogą mieć przy sobie nic ostrego ( zegarków, okularów, biżuterii, ozdób na włosach oraz jakichkolwiek innych niebezpiecznych przedmiotów mogących uszkodzić zabawki lub inne dzieci.

10. Do sali zabawa nie wnosimy swoich własnych zabawek.

11. Na teren sali zabaw nie wnosimy jedzenia ani picia. W sali zabaw wolno spożywać tylko produktu zakupione w barze. Jemy i pijemy tylko przy stolikach, a w przypadku przyjęć w salach urodzinowych.

10. Na terenie sali zabaw „Jaś i Małgosia” obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu, a także wprowadzania zwierząt.

11. Za rzeczy pozostawione bądź zgubione, Sala Zabaw nie ponosi odpowiedzialności.

12. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z działalnością sali zabaw „Jaś i Małgosia” rozstrzyga obsługa sali.

13. Sala przeznaczona jest do zabaw dla dzieci od 0,6 do 11 lat.

14. Niemowlęta do 6 miesiąca życia wstęp wolny.

15. Prosimy rodziców o ubieranie dzieci w wygodne stroje sportowe.

16. W trosce o zdrowie przebywających w sali zabaw dzieci zabrania się przebywania w bawialni dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych. Dzieci z widocznymi objawami chorobowymi mogą być poproszone o opuszczenie sali. Obowiązkiem rodziców (opiekunów) jest poinformowanie personelu sali zabaw o schorzeniach i niesprawnościach dziecka np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu itp.

17. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków na sali zabaw, w których zostanie pokrzywdzone dziecko bądź opiekun, należy ten fakt bezzwłocznie zgłosić w formie pisemnej. Personel sporządza protokół zdarzenia z opisem sytuacji i ewentualnymi urazami. W późniejszym terminie trzeba dostarczyć opinię lekarską do dyrekcji sali zabaw.

18. NA SALI ZABAW „Jaś i Małgosia” ZABRANIA SIĘ:

– wspinania się po zewnętrznych ścianach konstrukcji zabawowej;

– skakania ze zjeżdżalni do basenu z piłeczkami;

– wchodzenia pod prąd na zjeżdżalnię;

– wchodzenia do konstrukcji rodzicom lub opiekunom;

– wchodzenia na obszary wyłączone z zabawy (np. za konstrukcję)

– niszczenia konstrukcji, zabawek lub elementów wystroju;

– popychania innych dzieci;

– wynoszenia zabawek z sali zabaw;

19. Dzieci korzystają z toalety wyłącznie pod opieka rodziców (opiekunów) lub personelu.

20. Personel może odmówić przyjęcia dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze i stanowią zagrożenie dla innych uczestników zabawy.

21. Za szkody spowodowane przez dziecko odpowiadają rodzice (opiekunowie), zobowiązani są do odkupienia zniszczonego przedmiotu lub naprawienia szkody. Rodzic lub opiekun zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za szkodę w terminie 7 dni.

22. Istnieje możliwość organizowania imprez zamkniętych w sali zabaw „Jaś i Małgosia”

23. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. W przypadku dokonania takich zmian zobowiązuje się do poinformowania rodziców (opiekunów).

24. ZAKUP BILETU JEST RÓWNOZNACZNY Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU.