Przyjęć

REGULAMIN PRZYJĘĆ URODZINOWYCH / IMIENINOWYCH I INNYCH

Osoba zamawiająca jest opiekunem przyjęcia zobowiązana jest ona dopełnić formalności, . jak również bierze odpowiedzialność za gości zaproszonych na przyjecie

1. Impreza urodzinowa / imieninowa trwa 3 godziny zegarowe. Istnieje możliwość przedłużenia imprezy po wcześniejszym uzgodnieniu z personelem oraz dokonaniu dodatkowej opłaty wg. obowiązującego cennika.

2. Jest możliwość zorganizowania imprezy zamkniętej. Wymaga to wcześniejszego ustalenia szczegółów oraz przygotowania indywidualnej oferty.

3. Zamawiający określa jaką formę przyjęcia sobie życzy.

4. Zamawiający zobowiązany jest do, dokonania wpłaty zaliczki w gotówce lub przelewem na konto sali zabaw „Jaś i Małgosia”, w terminie do 2 dni po dokonaniu rezerwacji i podpisania umowy o organizacji przyjęcia. Nie dokonanie wpłaty zaliczki powoduje, iż rezerwacja przepada. Pozostałą kwotę zamawiający dopłaca przed rozpoczęciem się imprezy.

5. Wpłacona zaliczka jest bezzwrotna.

6. Zamawiający na dzień przed imprezą podaje ostateczną liczbę gości. Sala Zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 0,6 do 11 lat.

7. Dzieci przebywają na Sali pod opieką rodziców ( opiekunów). Personel nie ponosi odpowiedzialności za dzieci.

8. Jemy i pijemy tylko przy stoliku w sali urodzinowej.

9. Zarówno dzieci jak i rodzice, zobowiązani są do zmiany obuwia i pozostawienia obuwia jak i odzieży wierzchniej w szatni ( dopuszcza się zakładania ochraniaczy na buty dla rodziców lub opiekunów) .

10. Buty i wierzchnie ubranie pozostaje w szatni, na sale zabaw bezwzględnie wchodzimy w skarpetach lub kapciach.

11. Opiekunowie wchodzą na salę w skarpetach lub ochraniaczach na buty.

12. Wszelkie torby, plecaki, reklamówki pozostawiamy w szatni.

13. Rodzice jak i dzieci zobowiązani są do zachowania czystości zarówno w sali zabaw, kawiarni jak również w toalecie.

14.Dzieci bawiące się w sali zabaw nie mogą mieć przy sobie ostrych przedmiotów ( zegarków, okularów, biżuterii, ozdób na włosach) oraz jakichkolwiek innych niebezpiecznych przedmiotów mogących spowodować zranienie dzieci bawiących się w sali lub uszkodzenie zabawek.

15. Do sali zabawa nie wnosimy swoich własnych zabawek.

16. Na teren sali zabaw nie wnosimy jedzenia ani picia (wyjątkiem jest Tort urodzinowy). W sali zabaw wolno spożywać tylko produktu zakupione w barze. Jemy i pijemy tylko przy stolikach, a w przypadku przyjęć w salach urodzinowych.

17. Na terenie sali zabaw „Jaś i Małgosia” obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu, a także wprowadzania zwierząt.

18. Za rzeczy zagubione, bądź pozostawione Sala Zabaw nie ponosi odpowiedzialności.

19. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z działalnością sali zabaw „Jaś i Małgosia” rozstrzyga obsługa sali.

20. Sala przeznaczona jest do zabaw dla dzieci od 0,6 do 13 lat.

21. Niemowlęta do 6 miesiąca życia – wstęp wolny.

22. Prosimy rodziców o ubieranie dzieci w wygodne stroje sportowe.

23. W trosce o zdrowie przebywających w sali zabaw dzieci zabrania się przebywania w bawialni dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych. Dzieci z widocznymi objawami chorobowymi mogą być poproszone o opuszczenie sali. Obowiązkiem rodziców (opiekunów) jest poinformowanie personelu sali zabaw o schorzeniach i niesprawnościach dziecka np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu itp.

24. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków na sali zabaw, w których zostanie pokrzywdzone dziecko bądź opiekun, należy ten fakt bezzwłocznie zgłosić w formie pisemnej wraz z opinią lekarską do dyrekcji sali zabaw.

25. NA SALI ZABAW „Jaś i Małgosia” ZABRANIA SIĘ:

– wspinania się po zewnętrznych ścianach konstrukcji zabawowej;

– skakania ze zjeżdżalni do basenu z piłeczkami;

– wchodzenia pod prąd na zjeżdżalnię;

-wchodzenia do konstrukcji rodzicom lub opiekunom;

– wchodzenia obszary wyłączne z zabawy (

– niszczenia konstrukcji, zabawek lub elementów wystroju;

– popychania innych dzieci;

– wynoszenia zabawek z sali zabaw;

26. Dzieci korzystają z toalety wyłącznie pod opieka rodziców (opiekunów) lub personelu.

27. Personel może odmówić przyjęcia dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze i stanowią zagrożenie dla innych dzieci.

28. Za szkody spowodowane przez dziecko odpowiadają rodzice (opiekunowie), zobowiązani są do odkupienia zniszczonego przedmiotu lub naprawienia szkody. Rodzic lub opiekun zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za szkodę w terminie 7 dni.

29. Jest możliwość organizowania imprez zamkniętych w sali zabaw „Jaś i Małgosia”.

30. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. W przypadku dokonania takich zmian zobowiązuje się do poinformowania rodziców (opiekunów).

31. ZAKUP BILETU JEST RÓWNOZNACZNY Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU.